Trung tâm DVNN huyện, UBND xã, Trung tâm học tập cộng đồng xã phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ thuật trồng lúa vụ Thu Mùa năm 2024 cho các hộ gia đình trên địa bàn xã Xuân Thắng.

Ngày 21/05/2024 16:13:05

UBND xã Xuân Thắng phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ thuật trồng lúa vụ Thu Mùa năm 2024 cho các hộ gia đình trên địa bàn xã Xuân Thắng...

Ngày 20/5/2024 tại Hội trường công sở xã Xuân Thắng, Trung tâm DVNN huyện, UBND xã và Trung tâm học tập cộng đồng xã phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ thuật trồng lúa vụ Thu Mùa cho các hộ gia đình trên địa bàn xã Xuân Thắng.
Tham dự hội nghị có Đồng chí Nguyễn Thị Minh, Phó Giám đốc TTDVNN huyện, các đồng chí Cán bộ TTDNNN huyện; Đồng chí Bùi Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Thắng; Đồng chí Vi Văn Huấn, PGĐ Trung tâm học tập cộng đồng xã; Công chức địa chính NLN xã, Cán bộ Khuyến nông xã, Trưởng thôn các thôn và 60 hộ gia đình đại diện cho các hộ gia đình của 7/7 thôn tham gia tập huấn.
z5462168637562_d70aec85b9ca5c7946b722bad2efa7a1.jpg

z5462168640566_ff154ebb0d2ce6f5fc6eb9f71af6e199.jpg

z5462168636988_0de22524776f94eaf7ba76c36df76a5c.jpg

z5462168629312_0ea52584771ef0291c13a3b36311051b.jpg


z5462168663684_dcd83937608f5d827f05174ac43d751c.jpg

Trung tâm DVNN huyện, UBND xã, Trung tâm học tập cộng đồng xã phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ thuật trồng lúa vụ Thu Mùa năm 2024 cho các hộ gia đình trên địa bàn xã Xuân Thắng.

Đăng lúc: 21/05/2024 16:13:05 (GMT+7)

UBND xã Xuân Thắng phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ thuật trồng lúa vụ Thu Mùa năm 2024 cho các hộ gia đình trên địa bàn xã Xuân Thắng...

Ngày 20/5/2024 tại Hội trường công sở xã Xuân Thắng, Trung tâm DVNN huyện, UBND xã và Trung tâm học tập cộng đồng xã phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ thuật trồng lúa vụ Thu Mùa cho các hộ gia đình trên địa bàn xã Xuân Thắng.
Tham dự hội nghị có Đồng chí Nguyễn Thị Minh, Phó Giám đốc TTDVNN huyện, các đồng chí Cán bộ TTDNNN huyện; Đồng chí Bùi Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Thắng; Đồng chí Vi Văn Huấn, PGĐ Trung tâm học tập cộng đồng xã; Công chức địa chính NLN xã, Cán bộ Khuyến nông xã, Trưởng thôn các thôn và 60 hộ gia đình đại diện cho các hộ gia đình của 7/7 thôn tham gia tập huấn.
z5462168637562_d70aec85b9ca5c7946b722bad2efa7a1.jpg

z5462168640566_ff154ebb0d2ce6f5fc6eb9f71af6e199.jpg

z5462168636988_0de22524776f94eaf7ba76c36df76a5c.jpg

z5462168629312_0ea52584771ef0291c13a3b36311051b.jpg


z5462168663684_dcd83937608f5d827f05174ac43d751c.jpg
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)