Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 15 với Cử tri hai xã Xuân Thắng và Tân Thành

Ngày 29/05/2024 17:42:52

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-HĐND, ngày 13/5/2024 của HĐND huyện Thường Xuân về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện khóa XXI với cử tri để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 15. Được sự đồng ý của Thường trực HĐND huyện, Tổ đại biểu HĐND huyện, Lãnh đạo hai xã Xuân Thắng và xã Tân Thành. Ban Thường trực UBMTTQ xã tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa Cử tri với đại biểu HĐND huyện khóa XXI tại hội trường Công sở xã Xuân Thắng.
Tham gia hội nghị có các ông bà Đại biểu HĐND huyện khóa XXI: Ông Vi Ngọc Tuấn, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; Bà Lò Thị Khương và Bà Vi Thị Quyên.
Đối với xã Xuân Thắng, Tân Thành: Có đồng chí Lương Văn Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Thắng; Đồng chí Ngân Thị Chiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Thành; Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ xã hai xã Xuân Thắng, Tân Thành; Trưởng các đoàn thể xã, các tổ chức hội đặc thù, Giám đốc HTX dịch vụ và cán bộ, công chức xã; Đại diện ban giám hiệu các Trường, Trạm y tế, Ban Quản lý rừng phòng hộ, Công an xã, Kiểm lâm phụ trách địa bàn; các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác mặt trận 7/7 thôn và toàn thể cử tri thôn Dín xã Xuân Thắng.
Trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, đa số các cử tri đều đồng tình và đánh giá cao kết quả đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của huyện từ đầu năm 2024 đến nay. Đồng thời cử tri 2 xã cũng đưa ra nhiều ý kiến bày tỏ tâm tư, nguyện vọng kiến nghị với đại biểu HĐND huyện tập trung vào một số nội dung về chế độ chính sách, đường giao thông, nhà văn hóa các thôn, hệ thống mương bai thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp...
Tại buổi tiếp xúc, Ông Hoàng Trọng Lưu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Xuân Thắng đã tiếp thu, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Ông Vi Ngọc Tuấn, Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện thay mặt cho tổ Đại biểu HĐND huyện đã ghi nhận những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri 2 xã Xuân Thắng, Tân Thành và giải đáp một số ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền. Các kiến nghị, đề xuất khác sẽ được đoàn đại biểu HĐND huyện tổng hợp đầy đủ báo cáo tại kỳ họp HĐND huyện sắp tới và gửi đến các cấp, ngành chức năng xem xét, giải quyết trong thời gian sớm nhất…
1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 15 với Cử tri hai xã Xuân Thắng và Tân Thành

Đăng lúc: 29/05/2024 17:42:52 (GMT+7)

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-HĐND, ngày 13/5/2024 của HĐND huyện Thường Xuân về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện khóa XXI với cử tri để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 15. Được sự đồng ý của Thường trực HĐND huyện, Tổ đại biểu HĐND huyện, Lãnh đạo hai xã Xuân Thắng và xã Tân Thành. Ban Thường trực UBMTTQ xã tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa Cử tri với đại biểu HĐND huyện khóa XXI tại hội trường Công sở xã Xuân Thắng.
Tham gia hội nghị có các ông bà Đại biểu HĐND huyện khóa XXI: Ông Vi Ngọc Tuấn, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; Bà Lò Thị Khương và Bà Vi Thị Quyên.
Đối với xã Xuân Thắng, Tân Thành: Có đồng chí Lương Văn Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Thắng; Đồng chí Ngân Thị Chiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Thành; Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ xã hai xã Xuân Thắng, Tân Thành; Trưởng các đoàn thể xã, các tổ chức hội đặc thù, Giám đốc HTX dịch vụ và cán bộ, công chức xã; Đại diện ban giám hiệu các Trường, Trạm y tế, Ban Quản lý rừng phòng hộ, Công an xã, Kiểm lâm phụ trách địa bàn; các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác mặt trận 7/7 thôn và toàn thể cử tri thôn Dín xã Xuân Thắng.
Trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, đa số các cử tri đều đồng tình và đánh giá cao kết quả đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của huyện từ đầu năm 2024 đến nay. Đồng thời cử tri 2 xã cũng đưa ra nhiều ý kiến bày tỏ tâm tư, nguyện vọng kiến nghị với đại biểu HĐND huyện tập trung vào một số nội dung về chế độ chính sách, đường giao thông, nhà văn hóa các thôn, hệ thống mương bai thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp...
Tại buổi tiếp xúc, Ông Hoàng Trọng Lưu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Xuân Thắng đã tiếp thu, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Ông Vi Ngọc Tuấn, Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện thay mặt cho tổ Đại biểu HĐND huyện đã ghi nhận những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri 2 xã Xuân Thắng, Tân Thành và giải đáp một số ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền. Các kiến nghị, đề xuất khác sẽ được đoàn đại biểu HĐND huyện tổng hợp đầy đủ báo cáo tại kỳ họp HĐND huyện sắp tới và gửi đến các cấp, ngành chức năng xem xét, giải quyết trong thời gian sớm nhất…
1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)