Đăng lúc 6 tháng trước · 0 lượt xem

HĐND xã Xuân Thắng khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 7

HĐND xã Xuân Thắng khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 7...

Đăng lúc 6 tháng trước · 0 lượt xem

Ngày 30/12/2022, UBND huyện Thường Xuân ban hành Quyết định số 2676/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng xã Xuân Thắng, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030

Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng xã Xuân Thắng, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, với những nội dung chính sau:

Đăng lúc 7 tháng trước · 0 lượt xem
Đăng lúc 7 tháng trước · 0 lượt xem