Đảng ủy xã Xuân Thắng tổ chức hội nghị Nghiên cứu, học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2024 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ngày 04/05/2024 16:24:48

Đảng ủy xã tổ chức hội nghị Nghiên cứu, học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2024 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.....

Thực hiện Kế hoạch số 47-KH/ĐU, ngày 17/3/2023 của Đảng ủy xã Xuân Thắng về việc Nghiên cứu, học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2024 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ; không ngùng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”. Ngày 19/4/2024, Đảng ủy xã tổ chức hội nghị Nghiên cứu, học tập, quán triệt, Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.Tham dự hội nghị có Toàn thể đảng viên của Đảng bộ, Cán bộ các chi hội đoàn thể các thôn chưa phải là đảng viên. Đồng chí Lương Văn Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã chủ trì hội nghị.
1.jpg


4.jpg


2.jpg


3.jpg


5.jpg

Đảng ủy xã Xuân Thắng tổ chức hội nghị Nghiên cứu, học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2024 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đăng lúc: 04/05/2024 16:24:48 (GMT+7)

Đảng ủy xã tổ chức hội nghị Nghiên cứu, học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2024 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.....

Thực hiện Kế hoạch số 47-KH/ĐU, ngày 17/3/2023 của Đảng ủy xã Xuân Thắng về việc Nghiên cứu, học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2024 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ; không ngùng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”. Ngày 19/4/2024, Đảng ủy xã tổ chức hội nghị Nghiên cứu, học tập, quán triệt, Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.Tham dự hội nghị có Toàn thể đảng viên của Đảng bộ, Cán bộ các chi hội đoàn thể các thôn chưa phải là đảng viên. Đồng chí Lương Văn Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã chủ trì hội nghị.
1.jpg


4.jpg


2.jpg


3.jpg


5.jpg
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)