Đảng bộ xã Xuân Thắng, huyện Thường Xuân tổ chức Hội nghị Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Ngày 31/12/2023 10:02:09

Đảng bộ xã Xuân Thắng, huyện Thường Xuân tổ chức Hội nghị Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024...

Chiều ngày 26/12/2023, Đảng bộ xã Xuân Thắng, huyện Thường Xuân tổ chức Hội nghị Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Ngọc Duẩn, Phó Ban Dân vận Huyện ủy; Các đồng chí trong Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ, Trưởng phó các Đoàn thể, Công chức chuyên môn UBND xã, Đại diện Trạm bảo vệ rừng Xuân Thắng; Các đồng chí Bí thư Chi bộ trực thuộc, Trưởng thôn các thôn trên địa bàn xã.
z5012031673880_c341d688b1d49353975e179745c11e4f.jpg
Đồng chí Trương Ngọc Tuân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khai mạc hội nghị.
Trong năm 2023, dưới sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện, các Phòng, Ban cấp huyện; Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.
Xã có 25/26 chỉ tiêu vượt và dự kiến đạt so với kế hoạch; giá trị sản xuất thực tế tăng 14,65% so với năm 2022; thu nhập bình quân đầu người đạt 33,02 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu ngành kinh tế chuyển dịch đúng hướng.
Trong năm, hưởng ứng Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới’’ đã có nhiều hộ gia đình hiến đất để mở rộng đường giao thông nội thôn, nhân dân đóng góp 760 ngày công lao động và huy động được 74,0 triệu đồng, nhiều hộ gia đình xây mới, chỉnh trang nhà ở; hạ tầng nông thôn được cấp trên quan tâm đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo từng bước đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của người dân; hình thành các mô hình phát triển sản xuất kinh doanh có hiệu quả, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của xã, từng bước nâng cao thu nhập cho người lao động. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ và kịp thời. Đời sống văn hóa tinh thần không ngừng được nâng lên, an ninh trật tự xã hội được giữ vững.
Công tác quản lý, phát triển Đảng viên tiếp tục được quan tâm. Trong năm, Đảng bộ đã chỉ đạo các chi bộ tổ chức kết nạp cho 08 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng, đạt 100% kế hoạch. Tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho 07 đảng viên. Cử 03 đồng chí đi học lớp trung cấp lý luận tập trung. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở; Đại hội Hội nông dân xã nhiệm kỳ 2023-2028 và Cuộc bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2023-2026 thành công tốt đẹp.
z5012031670437_6342f6e699e26858be43e54950e55a72.jpg
z5012031660227_2722a3900edda65548f1c1af664064f2.jpg
Đảng ủy xã trao giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung nhận xét, đánh giá những kết quả đã đạt được, chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục và đề ra mục tiêu, giải pháp cụ thể cho thời gian tới, nhằm tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2024.
z5012031655583_6f87e199881cddc6071604ecd54c586f.jpg
Đồng chí Lương Văn Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã kết luận và bế mạc hội nghị.

Đảng bộ xã Xuân Thắng, huyện Thường Xuân tổ chức Hội nghị Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Đăng lúc: 31/12/2023 10:02:09 (GMT+7)

Đảng bộ xã Xuân Thắng, huyện Thường Xuân tổ chức Hội nghị Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024...

Chiều ngày 26/12/2023, Đảng bộ xã Xuân Thắng, huyện Thường Xuân tổ chức Hội nghị Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Ngọc Duẩn, Phó Ban Dân vận Huyện ủy; Các đồng chí trong Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ, Trưởng phó các Đoàn thể, Công chức chuyên môn UBND xã, Đại diện Trạm bảo vệ rừng Xuân Thắng; Các đồng chí Bí thư Chi bộ trực thuộc, Trưởng thôn các thôn trên địa bàn xã.
z5012031673880_c341d688b1d49353975e179745c11e4f.jpg
Đồng chí Trương Ngọc Tuân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khai mạc hội nghị.
Trong năm 2023, dưới sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện, các Phòng, Ban cấp huyện; Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.
Xã có 25/26 chỉ tiêu vượt và dự kiến đạt so với kế hoạch; giá trị sản xuất thực tế tăng 14,65% so với năm 2022; thu nhập bình quân đầu người đạt 33,02 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu ngành kinh tế chuyển dịch đúng hướng.
Trong năm, hưởng ứng Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới’’ đã có nhiều hộ gia đình hiến đất để mở rộng đường giao thông nội thôn, nhân dân đóng góp 760 ngày công lao động và huy động được 74,0 triệu đồng, nhiều hộ gia đình xây mới, chỉnh trang nhà ở; hạ tầng nông thôn được cấp trên quan tâm đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo từng bước đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của người dân; hình thành các mô hình phát triển sản xuất kinh doanh có hiệu quả, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của xã, từng bước nâng cao thu nhập cho người lao động. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ và kịp thời. Đời sống văn hóa tinh thần không ngừng được nâng lên, an ninh trật tự xã hội được giữ vững.
Công tác quản lý, phát triển Đảng viên tiếp tục được quan tâm. Trong năm, Đảng bộ đã chỉ đạo các chi bộ tổ chức kết nạp cho 08 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng, đạt 100% kế hoạch. Tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho 07 đảng viên. Cử 03 đồng chí đi học lớp trung cấp lý luận tập trung. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở; Đại hội Hội nông dân xã nhiệm kỳ 2023-2028 và Cuộc bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2023-2026 thành công tốt đẹp.
z5012031670437_6342f6e699e26858be43e54950e55a72.jpg
z5012031660227_2722a3900edda65548f1c1af664064f2.jpg
Đảng ủy xã trao giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung nhận xét, đánh giá những kết quả đã đạt được, chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục và đề ra mục tiêu, giải pháp cụ thể cho thời gian tới, nhằm tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2024.
z5012031655583_6f87e199881cddc6071604ecd54c586f.jpg
Đồng chí Lương Văn Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã kết luận và bế mạc hội nghị.

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)