Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền vận động quần chúng

Ngày 01/08/2013 21:27:45

Ngày 1-8, tại thị xã Sầm Sơn, Tạp chí Dân vận đã tổ chức hội nghị cộng tác viên các tỉnh khu vực đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Văn Hoằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Duy Việt, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương; Nông Hải Việt, Tổng Biên tập Tạp chí Dân vận; lãnh đạo Ban Dân vận các tỉnh trong khu vực và các cộng tác viên xuất sắc của tạp chí.

Những năm qua, Tạp chí Dân vận đã phát hiện, đăng tải kịp thời các tấm gương, mô hình dân vận khéo, qua đó giúp các địa phương có thêm kinh nghiệm để phát triển phong trào dân vận cơ sở. Đặc biệt, thời gian gần đây bám sátNghị quyết số 25-NQ/T.Ưngày 3-6-2013, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Tạp chí Dân vận đã tập trung tuyên truyền, với những bài viết mang tính chuyên sâu công tác dân vận nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới và bảo vệ Tổ quốc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá hiệu quả tuyên truyền của tạp chí trong công tác vận động quần chúng ở các tỉnh khu vực đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ; đồng thời phân tích, chỉ ra một số mặt còn hạn chế trong công tác tuyên truyền của tạp chí.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Hoằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Duy Việt, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao công tác xuất bản của Tạp chí Dân vận trong thời gian qua; đồng thời đề nghị trong thời gian tới Ban Biên tập Tạp chí Dân vận và cộng tác viên tăng cường tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận, tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị, sâu sát cơ sở, viết nhiều tin, bài phản ánh các phong trào thi đua yêu nước, học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, những cách làm hay, những điển hìnhtiên tiến trong phong trào “Dân vận khéo”, xây dựng nông thôn mới ở các tỉnhkhu vực đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ nói chung và tỉnh Thanh Hóa nói riêng.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền vận động quần chúng

Đăng lúc: 01/08/2013 21:27:45 (GMT+7)

Ngày 1-8, tại thị xã Sầm Sơn, Tạp chí Dân vận đã tổ chức hội nghị cộng tác viên các tỉnh khu vực đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Văn Hoằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Duy Việt, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương; Nông Hải Việt, Tổng Biên tập Tạp chí Dân vận; lãnh đạo Ban Dân vận các tỉnh trong khu vực và các cộng tác viên xuất sắc của tạp chí.

Những năm qua, Tạp chí Dân vận đã phát hiện, đăng tải kịp thời các tấm gương, mô hình dân vận khéo, qua đó giúp các địa phương có thêm kinh nghiệm để phát triển phong trào dân vận cơ sở. Đặc biệt, thời gian gần đây bám sátNghị quyết số 25-NQ/T.Ưngày 3-6-2013, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Tạp chí Dân vận đã tập trung tuyên truyền, với những bài viết mang tính chuyên sâu công tác dân vận nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới và bảo vệ Tổ quốc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá hiệu quả tuyên truyền của tạp chí trong công tác vận động quần chúng ở các tỉnh khu vực đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ; đồng thời phân tích, chỉ ra một số mặt còn hạn chế trong công tác tuyên truyền của tạp chí.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Hoằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Duy Việt, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao công tác xuất bản của Tạp chí Dân vận trong thời gian qua; đồng thời đề nghị trong thời gian tới Ban Biên tập Tạp chí Dân vận và cộng tác viên tăng cường tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận, tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị, sâu sát cơ sở, viết nhiều tin, bài phản ánh các phong trào thi đua yêu nước, học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, những cách làm hay, những điển hìnhtiên tiến trong phong trào “Dân vận khéo”, xây dựng nông thôn mới ở các tỉnhkhu vực đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ nói chung và tỉnh Thanh Hóa nói riêng.