UBND xã Xuân Thắng, huyện Thường Xuân tổ chức Lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và phát động triển khai Luật Căn cước năm 2023...

Ngày 01/07/2024 22:19:09

Thực hiện Quyết định số 176/QĐ-TTg ngày 14/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở; Kế hoạch số 259/KH-UBND ngày 20/6/2024 của Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân về việc tổ chức Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Kế hoạch số 183/KH-CATgX-TM ngày 26/6/2024 của Trưởng Công an huyện Thường Xuân về việc tổ chức Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn huyện.
Sáng ngày 01/7/2024, UBND xã Xuân Thắng tổ chức Lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và phát động triển khai Luật Căn cước năm 2023. Tham dự và chỉ đạo buổi Lễ có đồng chí Vi Ngọc Tuấn, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; Đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 138 huyện phụ trách xã; Đại dện Lãnh đạo Công an huyện; Đại diện lãnh đạo xã Xuân Thắng có đồng chí Lương Văn Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Trương Ngọc Tuân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Hoàng Trọng Lưu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, thành viên Ban chỉ đạo ANTT xã, Trưởng, Phó các đoàn thể xã; Công chức chuyên môn, cán bộ không chuyên trách xã; đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác mặt trận 7/7 thôn và Công dân đăng ký tham gia lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn xã. Đồng chí Hoàng Trọng Lưu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã phát biểu Khai mạc và Bế mạc buổi Lễ.
Một số hình ảnh tại buổi Lễ!
1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

UBND xã Xuân Thắng, huyện Thường Xuân tổ chức Lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và phát động triển khai Luật Căn cước năm 2023...

Đăng lúc: 01/07/2024 22:19:09 (GMT+7)

Thực hiện Quyết định số 176/QĐ-TTg ngày 14/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở; Kế hoạch số 259/KH-UBND ngày 20/6/2024 của Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân về việc tổ chức Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Kế hoạch số 183/KH-CATgX-TM ngày 26/6/2024 của Trưởng Công an huyện Thường Xuân về việc tổ chức Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn huyện.
Sáng ngày 01/7/2024, UBND xã Xuân Thắng tổ chức Lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và phát động triển khai Luật Căn cước năm 2023. Tham dự và chỉ đạo buổi Lễ có đồng chí Vi Ngọc Tuấn, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; Đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 138 huyện phụ trách xã; Đại dện Lãnh đạo Công an huyện; Đại diện lãnh đạo xã Xuân Thắng có đồng chí Lương Văn Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Trương Ngọc Tuân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Hoàng Trọng Lưu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, thành viên Ban chỉ đạo ANTT xã, Trưởng, Phó các đoàn thể xã; Công chức chuyên môn, cán bộ không chuyên trách xã; đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác mặt trận 7/7 thôn và Công dân đăng ký tham gia lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn xã. Đồng chí Hoàng Trọng Lưu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã phát biểu Khai mạc và Bế mạc buổi Lễ.
Một số hình ảnh tại buổi Lễ!
1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)