xã Xuân Thắng triển khai, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 06/04/2020 10:12:27

xã Xuân Thắng triển khai, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Xã Xuân Thắng triển khai, thực hiện các biện pháp

Phòng, chống dịch Covid-19

Với tinh thần cả nước cùng ra trận, đoàn kết chống dịch như chống giặc, xã Xuân Thắng đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp theo chỉ đạo của cấp trên và hướng dẫn của ngành y tế. Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng mọi hình thức như: tăng thời lượng các bản tin phát thanh, thành lập tổ tuyên truyền lưu động, phát tờ rơi Các tổ giám sát dịch được thành lập ở các thôn theo dõi, giám sát các trường hợp đi làm ăn xa về và từ nơi khác đến, hướng dẫn nhân dân khai báo y tế, đeo khẩu trang và thực hiện các nội dung phòng dịch.

Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch;thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 31/3/2020 Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện cách ly toàn tỉnh không để dịch bệnh Covid-19 lây lan ra cộng đồng. Xã đãthành lập 02 điểm chốt kiểm soát dịch, kiểm soát người và phương tiện ra vào địa phương nhằm ngăn chặn phát tán dịch bệnh Covid-19; kiểm tra sự chấp hành phòng, chống dịch bệnh: đo nhiệt độ kiểm tra thân nhiệt xác định người nghi nhiễm bệnh, khai báo y tế, xác định lịch trình, đảm bảo tất cả người ra vào địa phương đều đeo khẩu trang và các nội dung quy định phòng dịch.

(Người dân ra, vào địa phương được tổ công tác của Chốt kiểm soát dịch

đo nhiệt độ kiểm tra thân nhiệt)

(Người dân được tổ công tác của Chốt kiểm soát dịch

tận tình hướng dẫn khai báo y tế)

(Một số hình ảnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Xuân Thắng)

Cùng chung tay đẩy lùi, không cho dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn,mọi người dân cần nâng cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, sự sẻ chia cộng đồng, ý thức tự giác, hợp tác với chính quyền, tuân thủ chấp hành tốt cách ly, giãn cách xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 00 giờ ngày 01/4/2020động viên con em yên tâm chấp hành tuyệt đối tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 31/3/2020 Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện cách ly toàn tỉnh không để dịch bệnh Covid-19 lây lan ra cộng đồng đang ở đâu thì ở yên ở đó, không về quê lúc này để tránh lây lan, phát tán dịch bệnh; mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết, thực hiện theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình; thôn bản, khu phố cách ly với thôn bản, khu phố; xã cách ly với xã; huyện cách ly với huyện; tỉnh cách ly với tỉnh. Không tập trung quá 2 người, thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp.Tự giác chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế và chính quyền địa phương để tự bảo vệ mình, gia đình và cộng đồng.

Xuân Thắng, ngày 01/4/2020

Văn phòng UBND xã

xã Xuân Thắng triển khai, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Đăng lúc: 06/04/2020 10:12:27 (GMT+7)

xã Xuân Thắng triển khai, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Xã Xuân Thắng triển khai, thực hiện các biện pháp

Phòng, chống dịch Covid-19

Với tinh thần cả nước cùng ra trận, đoàn kết chống dịch như chống giặc, xã Xuân Thắng đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp theo chỉ đạo của cấp trên và hướng dẫn của ngành y tế. Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng mọi hình thức như: tăng thời lượng các bản tin phát thanh, thành lập tổ tuyên truyền lưu động, phát tờ rơi Các tổ giám sát dịch được thành lập ở các thôn theo dõi, giám sát các trường hợp đi làm ăn xa về và từ nơi khác đến, hướng dẫn nhân dân khai báo y tế, đeo khẩu trang và thực hiện các nội dung phòng dịch.

Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch;thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 31/3/2020 Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện cách ly toàn tỉnh không để dịch bệnh Covid-19 lây lan ra cộng đồng. Xã đãthành lập 02 điểm chốt kiểm soát dịch, kiểm soát người và phương tiện ra vào địa phương nhằm ngăn chặn phát tán dịch bệnh Covid-19; kiểm tra sự chấp hành phòng, chống dịch bệnh: đo nhiệt độ kiểm tra thân nhiệt xác định người nghi nhiễm bệnh, khai báo y tế, xác định lịch trình, đảm bảo tất cả người ra vào địa phương đều đeo khẩu trang và các nội dung quy định phòng dịch.

(Người dân ra, vào địa phương được tổ công tác của Chốt kiểm soát dịch

đo nhiệt độ kiểm tra thân nhiệt)

(Người dân được tổ công tác của Chốt kiểm soát dịch

tận tình hướng dẫn khai báo y tế)

(Một số hình ảnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Xuân Thắng)

Cùng chung tay đẩy lùi, không cho dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn,mọi người dân cần nâng cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, sự sẻ chia cộng đồng, ý thức tự giác, hợp tác với chính quyền, tuân thủ chấp hành tốt cách ly, giãn cách xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 00 giờ ngày 01/4/2020động viên con em yên tâm chấp hành tuyệt đối tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 31/3/2020 Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện cách ly toàn tỉnh không để dịch bệnh Covid-19 lây lan ra cộng đồng đang ở đâu thì ở yên ở đó, không về quê lúc này để tránh lây lan, phát tán dịch bệnh; mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết, thực hiện theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình; thôn bản, khu phố cách ly với thôn bản, khu phố; xã cách ly với xã; huyện cách ly với huyện; tỉnh cách ly với tỉnh. Không tập trung quá 2 người, thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp.Tự giác chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế và chính quyền địa phương để tự bảo vệ mình, gia đình và cộng đồng.

Xuân Thắng, ngày 01/4/2020

Văn phòng UBND xã

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)