Hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng - An ninh năm 2019

Ngày 14/11/2019 08:39:58

Hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng - An ninh năm 2019

Vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 06/11/2019 UBND xã Xuân Thắng tổ chức hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng – An ninh năm 2019. Đến tham dự hội nghị, đại diện cho lãnh đạo công an, quân sự huyện có đồng chí Lê Hữu Chinh – Phó tham mưu trưởng ban chỉ huy quân sự huyện Thường Xuân; đồng chí Nguyễn Văn Chính – Đội phó đội xây dựng phong trào công an huyện Thường Xuân; lãnh đạo xã có đồng chí Lữ Ánh Dần – Bí thư Đảng bộ; đồng chí Trương Ngọc tuân – Phó bí thư – Chủ tịch HĐND; đồng chí Hoàng Trọng Lưu – Chủ tịch UBND x㠖 Chủ trì hội nghị; đến tham dự hội nghị còn có các đồng chí trưởng, phó các đoàn thể, công chức chuyên môn; các đơn vị trường Mầm non, trường Tiểu học, trường Trung học cơ sở; đơn vị trạm y tế, trạm bảo vệ rừng; các đồng chí bí thư – Trưởng thôn, công an viên, tổ ANTT, trung đội trưởng, tiểu đội trưởng, thôn đội trưởng, các tập thể và cá nhân được khen thưởng.

(các đại biểu tham dự tại hội nghị)

(đồng chí: Hoàng Trọng Lưu – Chủ tịch UBND xã phát biểu khai mạc)

Hội nghị đã được nghe qua báo cáo tổng kết công tác Quốc phòng – An ninh năm 2019 do đồng chí Lương Văn Ngọ - Trưởng công an xã thông qua.

(đồng chí: Lương Văn Ngọ - Trưởng công an xã báo cáo tổng kết công tác Quốc phòng – An ninh năm 2019 )

Hội nghị đã được nghe qua 5 ý kiến thảo luận của các đồng chí bí thư - trưởng thôn các thôn và ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Lê Hữu Chinh – Phó tham mưu trưởng BCHQS huyện Thường Xuân.

(đồng chí: Lê Hữu Chinh – Phó tham mưu trưởng BCHQS huyện Thường Xuân phát biểu chỉ đạo tại hội nghị)

Trong năm 2019 Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của xã Xuân Thắng đã lựa chọn các tập thể và cá nhân tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác Quốc phòng – An ninh để khen thưởng.

(đồng chí: Lữ Ánh Dần – Bí thư Đảng bộ xã trao giấy khen và phần thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Quốc phòng – An ninh năm 2019)

(đồng chí Lữ Ánh Dần – Bí thư Đảng bộ xã phát biểu bế mạc hội nghị)

Sau ½ ngày làm việc, đồng chí Lữ Ánh Dần – Bí thư Đảng bộ xã phát biểu bế mạc, kết thúc hội nghị và giao một số nội dung như sau:

1. Các cấp ủy Đảng cần tập trung chỉ đạo, tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nâng cao cảnh giác cách mạng, tích cực tham gia bảo vệ An ninh Tổ quốc.

2. Tổ chức tốt công tác nắm tình hình, phát hiện và đấu tranh ngăn chặn kịp thời âm mưu và các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, của các cơ quan, đơn vị, của các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị xã hội trong công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với xây dựng thế trận An ninh nhân dân.

3. Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả các quy chế phối hợp giữa Quân sự - Công an với các ngành, các đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng – An ninh.

4. Tăng cường khối đại đoàn kết, phát huy sức mạnh của toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, Quốc phòng – An ninh, gắn với nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế, bảo đảm ổn định và nâng cao đời sống nhân dân. Phát hiện và khắc phục kịp thời những thiếu sót, khuyết điểm trong quản lý kinh tế, thực hiện chính sách về đất đai, tôn giáo, dân tộc, người nghèo, gia đình chính sách, giải quyết kịp thời, dứt điểm những mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân, tăng cường sự đồng thuận trong toàn xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.

Người soạn tin bài

Văn phòng UBND

Bùi Văn Minh

Hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng - An ninh năm 2019

Đăng lúc: 14/11/2019 08:39:58 (GMT+7)

Hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng - An ninh năm 2019

Vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 06/11/2019 UBND xã Xuân Thắng tổ chức hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng – An ninh năm 2019. Đến tham dự hội nghị, đại diện cho lãnh đạo công an, quân sự huyện có đồng chí Lê Hữu Chinh – Phó tham mưu trưởng ban chỉ huy quân sự huyện Thường Xuân; đồng chí Nguyễn Văn Chính – Đội phó đội xây dựng phong trào công an huyện Thường Xuân; lãnh đạo xã có đồng chí Lữ Ánh Dần – Bí thư Đảng bộ; đồng chí Trương Ngọc tuân – Phó bí thư – Chủ tịch HĐND; đồng chí Hoàng Trọng Lưu – Chủ tịch UBND x㠖 Chủ trì hội nghị; đến tham dự hội nghị còn có các đồng chí trưởng, phó các đoàn thể, công chức chuyên môn; các đơn vị trường Mầm non, trường Tiểu học, trường Trung học cơ sở; đơn vị trạm y tế, trạm bảo vệ rừng; các đồng chí bí thư – Trưởng thôn, công an viên, tổ ANTT, trung đội trưởng, tiểu đội trưởng, thôn đội trưởng, các tập thể và cá nhân được khen thưởng.

(các đại biểu tham dự tại hội nghị)

(đồng chí: Hoàng Trọng Lưu – Chủ tịch UBND xã phát biểu khai mạc)

Hội nghị đã được nghe qua báo cáo tổng kết công tác Quốc phòng – An ninh năm 2019 do đồng chí Lương Văn Ngọ - Trưởng công an xã thông qua.

(đồng chí: Lương Văn Ngọ - Trưởng công an xã báo cáo tổng kết công tác Quốc phòng – An ninh năm 2019 )

Hội nghị đã được nghe qua 5 ý kiến thảo luận của các đồng chí bí thư - trưởng thôn các thôn và ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Lê Hữu Chinh – Phó tham mưu trưởng BCHQS huyện Thường Xuân.

(đồng chí: Lê Hữu Chinh – Phó tham mưu trưởng BCHQS huyện Thường Xuân phát biểu chỉ đạo tại hội nghị)

Trong năm 2019 Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của xã Xuân Thắng đã lựa chọn các tập thể và cá nhân tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác Quốc phòng – An ninh để khen thưởng.

(đồng chí: Lữ Ánh Dần – Bí thư Đảng bộ xã trao giấy khen và phần thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Quốc phòng – An ninh năm 2019)

(đồng chí Lữ Ánh Dần – Bí thư Đảng bộ xã phát biểu bế mạc hội nghị)

Sau ½ ngày làm việc, đồng chí Lữ Ánh Dần – Bí thư Đảng bộ xã phát biểu bế mạc, kết thúc hội nghị và giao một số nội dung như sau:

1. Các cấp ủy Đảng cần tập trung chỉ đạo, tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nâng cao cảnh giác cách mạng, tích cực tham gia bảo vệ An ninh Tổ quốc.

2. Tổ chức tốt công tác nắm tình hình, phát hiện và đấu tranh ngăn chặn kịp thời âm mưu và các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, của các cơ quan, đơn vị, của các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị xã hội trong công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với xây dựng thế trận An ninh nhân dân.

3. Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả các quy chế phối hợp giữa Quân sự - Công an với các ngành, các đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng – An ninh.

4. Tăng cường khối đại đoàn kết, phát huy sức mạnh của toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, Quốc phòng – An ninh, gắn với nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế, bảo đảm ổn định và nâng cao đời sống nhân dân. Phát hiện và khắc phục kịp thời những thiếu sót, khuyết điểm trong quản lý kinh tế, thực hiện chính sách về đất đai, tôn giáo, dân tộc, người nghèo, gia đình chính sách, giải quyết kịp thời, dứt điểm những mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân, tăng cường sự đồng thuận trong toàn xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.

Người soạn tin bài

Văn phòng UBND

Bùi Văn Minh

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)