Xã Xuân Thắng triển khai công tác kiểm tra an ninh rừng những tháng cuối năm 2021.

Tin tức sự kiện

Xã Xuân Thắng triển khai công tác kiểm tra an ninh rừng...Xã Xuân Thắng triển khai công tác kiểm tra an ninh rừng những tháng cuối năm 2021.
xã Xuân Thắng triển khai, thực hiện các biện pháp phòng,...xã Xuân Thắng triển khai, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhơ ơn Bác Hồ" Xuân...Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhơ ơn Bác Hồ" Xuân Canh Tý năm 2020
Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của...Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã
Hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng - An ninh năm 2019Hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng - An ninh năm 2019
Thông báo thời gian làm việc giờ mùa đôngThông báo thời gian làm việc giờ mùa đông
Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của...Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
Triển khai công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động...Triển khai công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động năm 2019

Thông tin quy hoạch & đầu tư

“Xây dựng mô hình bảo tồn và nhân rộng giống vịt bầu bản địa xã Xuân Thắng, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2014 - 2015”.

Xuân Thắng là một xã có diện tích tự nhiên lớn, dân số đông .Tuy nhiên, tỉ lệ hộ nghèo vẫn còn cao, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, sản xuất chủ yếu mang tính tự cung tự cấp, năng suất và hiệu quả kinh tế thấp. Cơ cấu vật nuôi chưa đa dạng, người dân địa phương cũng chưa mạnh dạn tìm tòi, thử nghiệm các mô hình kinh tế mới đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn thay thế thói quen canh tác sản xuất và chăn nuôi cũ chưa có hiệu quả kinh tế cao. Hiện tại người dân điạ phương cũng đang nuôi một số gia súc gia cầm nhưng tính chất quy mô nhỏ lẻ, manh mún, chưa được tập huấn về khoa học kỹ thuật thường xuyên nên chưa mang lại kinh tế cao. Qua khảo sát thực tế tại các thôn trong xã rất nhiều hộ dân có các điều kiện thuận lợi để thực hiện mô hình Nuôi vịt bầu , đó là thuận lợi về diện tích đất ao, vườn rộng, gần nhà, nguồn nhân lực dồi dào, người dân cũng đã ít nhiều có kinh nghiệm trong chăn nuôi giống vịt bầu bản địa.